კოტე აფხაზის ქუჩა N 39


კოტე აფხაზის (ყოფილი ლესელიძის) ქუჩა N 39-ში მდებარე ობიექტის ქვაბულის გამგრების სამუშაოები.
Tags:

Featured Posts
Recent Posts