top of page

İstifin gömme sistemleri ve gömme şekilleri

Şpuntun gömme sisteminin seçimi, işçilerin güvenliğini ve çevresel etkileri dikkate alarak, başarılı kurulumları için esastır.

Tıkanlama yöntemiyle gömme

Titreşim yöntemiyle gömme

Basınç yöntemiyle gömme

Bu yöntem hassas bölgelerle çevrili küçük bir şantiyede kullanılamaz.

Genellikle, en hızlı ve en ekonomik gömme yöntemidir. Yumuşak gevşek toprakta en iyi sonuç elde edilir. Bu yönteme bir gürültü ve titreşim eşlik eder, ancak cihazlar doğru şekilde seçilirse, bu sorunlar minimalize edilebilir.

Sessiz, titreşimsiz bir yöntem olarak bilinir. Bu yöntem killi topraklarda çok etkilidir, ancak bazı durumlarda yüksek basınçlı su jeti çıkarmak için gerekli olan, kaba yapışık topraklarda daha az kullanılabilir. Bu yöntem, daha önce istifin kullanımı imkansız olan yerlerde de uygulanma imkanı sağlar.

bottom of page