ხიმინჯების ჩაფლვის სისტემები და ჩამფვლელების სახეობები

შპუნტის ჩაფლვის სისტემის არჩევას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს მათი წარმატებით დამონტაჟებისთვის, მუშათა უსაფრთხოებისა და გარემოზე ზემოქმედების გათვალისწინებით.

ჩაჭედების მეთოდით ჩაფლვა

ვიბრაციის მეთოდით ჩაფლვა

წნევის მეთოდით ჩაფლვა

აღნიშნული მეთოდის გამოყენება შეუძლებელია მცირე ზომის სამშენებლო უბანზე, რომელიც გარშემორტყმულია მგრძნობიარე ტერიტორიით.

ჩვეულებრივ, ის წარმოადგენს ხიმინჯების ჩაფლვის ყველაზე სწრაფ და ეკონომიურ მეთოდს. საუკეთესო შედეგი მიიღწევა რბილ ფხვიერ ნიადაგში. მოცემულ მეთოდს თან სდევს ხმაური და ვიბრაცია, მაგრამ მოწყობილობების სწორი არჩევის შემთხვევაში მათი მინიმუმამდე დაყვანაა შესაძლებელი.

აგრეთვე ცნობილია როგორც უხმო უვიბრაციო ჩაფლვა. მოცემული მეთოდი ძალზე ეფექტურია თიხისებრ ნიადაგებში, მაგრამ ნაკლებად გამოყენებადია მკრივ კოჰეზიურ ნიადაგში, სადაც ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა მაღალი წნევის წყლის ჭავლით გამორეცხვა. მოცემული მეთოდი იძლევა ხიმინჯების დაყენების საშუალებას ისეთ ადგილებში სადაც უწინ ეს შეუძლებელი იყო.