ჩვენი კომპანია დაკავებულია პროექტის შედგენით, ნარანდის/შპუნტის შერჩევით, შესყიდვით,        მიწოდებით და გარაანტიით სამუშაოების შესრულებით.

    სამშნებლო სფეროში ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება, ნარანდის მწარმოებლებთან და           

    მსოფლიოს დამპროექტებელ კომპანიებთან არსებული კონტაქტები, საშუალებას გვაძლევს   

    ავარჩიოთ საუკეთესო მასალა ყოველი კონკრეტული პროექტისათვის.

   ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

 

  • პროექტების სრული ან ნაწილობრივი მენეჯმენტი;
  • შპუნტის შერჩევა, მონტაჟი და დემონტაჟი;
  • მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება;
  • სწავლება;

1/4
1/4
Contact Us:                          info@shpunt.ge
Phone : 995 595 48 48 48