ჩვენი კომპანია დაკავებულია პროექტის შედგენით, ნარანდის/შპუნტის შერჩევით, შესყიდვით,        მიწოდებით და გარაანტიით სამუშაოების შესრულებით.

    სამშნებლო სფეროში ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება, ნარანდის მწარმოებლებთან და           

    მსოფლიოს დამპროექტებელ კომპანიებთან არსებული კონტაქტები, საშუალებას გვაძლევს   

    ავარჩიოთ საუკეთესო მასალა ყოველი კონკრეტული პროექტისათვის.

   ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

 

  • პროექტების სრული ან ნაწილობრივი მენეჯმენტი;
  • შპუნტის შერჩევა, მონტაჟი და დემონტაჟი;
  • მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება;
  • სწავლება;

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
1/4